casinocruise

Pelaamisesta verkkokasinoilla!

Verkkokasinolla pelaaminen sisältää useita erityispiirteitä verrattuna muuhun uhkapelaamiseen, missä suhteessa lainsäätäjä ja viranomaistahot tulevat selvästi jäljessä. Verkkopelaamista varjostavat erilaiset negatiiviset elementit joista useat liittyvät taloudellisten reaaliteettien hämärtymiseen. Rahaliikenne on muuta todellisuutta seuraten siirtynyt myös henkilökohtaisella tasolla abstraktiksi elementiksi jossa rahan ja työn sekä rahan ja ansaitsemisen sekä taloudellisen tilanteen ja resurssien sekä konkreettisen rahan välinen suhde on muuttunut radikaalisti. Kulutusyhteiskunnan lainalaisuuksia seuraten, rahan liikuttamisesta on muodostunut eräänlainen kansalaisvelvollisuus jollaisena se on syrjäyttänyt työn tekemisen yhteiskuntaa kannattelevana tekijänä.casinocruise

Rahan abstrakti luonne tulee näkyviin myös kasinopelaamisessa. Verkkokasinoissa rahaan liittyvää konkretiaa hämärretään kaikin mahdollisin keinoin sen kiihdyttäessä pelaamista ja rahan liikuttamista. Verkko kokonaisuudessaan on tietyiltä osin muuttumassa rahankäytön villiksi länneksi jossa kaikki rahaliikenne palvelee tavalla toisella kaikkia asianomaisia ja jossa sääntelyä ei käytännössä juuri ole. Tässä mielessä rahan muuttumista abstraktiksi elementiksi tuetaan menetelmin joita kutsutaan markkinoinniksi mutta jotka tosiasiassa pyrkivät manipuolimaan rahaa liikkumaan edelleen. Esimerkkinä bonusmarkkinointi ja ilmaispelit ym.

Lunasta bonus Casino Cruiselle

Rahan vapaa liikkuvuus ja suggestiivinen markkinointi

Suggestiivisen markkinoinnin ja rikastumisen illuusion ja silkan ahneuden motivoiman toiminnan rahoittaminen lainarahalla, siis ansaitsemattomalla resurssilla palvelee ensisijaisesti rahan liikuttamista sinänsä ja siten tahoja joille rahan liikkuminen on elinehto. Irtonaisen resurssin olemassaolo on lopulta koko järjestelmän ytimeen kiinnitetty mekanismi, eräänlainen pirullinen Primus Motor joka manipuloi itseensä liittyvät järjestelmän osat toimimaan haluamallaan tavalla. Demokraattisen päätöksenteon ja lainsäätäjätahon liittäminen järjestelmää palvelevaksi mekanismiksi vaatisi tuekseen vähintään korkean eettisen standardin, mitä siis ei ole olemassa. Vähiten kasinopelaamisen saralla.

Tämä merkitsee edelleen että kasinopelaamisesta on hyödyllistä ja merkitsevää muodostua monotoninen viihteen muoto jossa alimpana motivoivana mekanismina on pelaajan suorittama itsensä tunnistaminen, samaan tapaan kuin tosi-tv:ssä ja muussa audiovisuaalisessa viihteessä on tullut säännöksi. Viihteen tehtävä tässä mielessä ei ole viihdyttää vaan ruokkia tiettyjä itsestä omattuja käsityksiä, toimia vääristyneenä peilinä joka tuo hyväksynnän totaaliselle henkiselle ja aistien tason deprivaatiolle.

Tässä verkkokasinot edustavat eräänlaista kliimaksia, monotonisuudessaan ja pelkistetyssä ahneudessaan. Jos joku olisi sata vuotta sitten sanonut satojen miljoonien ihmisten olevan liitettynä järjestelmään joka imee heistä resurssit sitä ohuella voitonmahdollisuudella ja siten vääristynyttä minäkuvaa ruokkien, sitä olisi ollut vaikea uskoa. Sellaista passivoitumista ja asettumista vapaaehtoisesti syöttiläsporsaaksi on vaikea kuvitella. Orwellille ei olisi tullut edes mieleen että lopulta sadat miljoonat ihmiset itse rakentavat järjestelmän jossa kaikki valvonta on lopulta täysin turhaa, heidän itsensä hoitaessa asian.